Leerlingenraad

De leerlingenraad komt eenmaal per maand samen en is samengesteld uit leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Onder leiding van meester Franklin en meester Nicolas bespreekt de leerlingenraad de agendapunten die door de kinderen, de leerkrachten en de directie aangebracht worden. 

Op 8 oktober trokken alle leerlingen van de lagere school naar de stembus voor de verkiezing van de leerlingenraad. Ondertussen is de coalitie gevormd en stellen we hen graag voor: 

Leerlingenraad 2021 - 2022

Leden: Robbe – Yuna – Livia – Elodie – Jolien – Ninke – Nona – Gaëlle – Linde – Asa – Milan – Seppe 

Zij nemen volgende taken op: 

  • Voorzitter: Asa
  • Ondervoorzitter: Livia
  • Secretaris: Nona
  • Verslaggevers: Seppe en Louis
  • Boodschappers: Gaëlle en Yuna
  • Postbode: Milan
  • Tourgidsen: Elodie en Robbe 

Andere leden: Linde, Ninke en Jolien

Schuiven naar boven