Leerlingenraad

De leerlingenraad komt eenmaal per maand samen en is samengesteld uit leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Onder leiding van meester Franklin en meester Nicolas bespreekt de leerlingenraad de agendapunten die door de kinderen, de leerkrachten en de directie aangebracht worden. 

Leerlingenraad 2020 - 2021

Leden: Amelie – Onah – Anna – Maité – Asa – Julie – Maud – Kilian – Lander – Diano – Victor – Jobbe – Bas 

Schuiven naar boven