Leerlingenraad

De leerlingenraad komt eenmaal per maand samen en is samengesteld uit leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar.
Onder leiding van meester Franklin, juf Veerle en juf Louise bespreekt de leerlingenraad de agendapunten die door de kinderen, de leerkrachten en de directie aangebracht worden. 

Op 12 oktober trokken de leerlingen van de midden- en bovenbouw naar de stembus voor de verkiezing van de leerlingenraad.
Ondertussen is de coalitie gevormd en stellen we hen graag voor: 

Leerlingenraad 2023 - 2024

juf Louise – Lyana (L6) – Linde (L6) – meester Franklin – Marie (L6) – Louis (L6) – Jorren (L5) – juf Veerle 
Marie (L5) – Silke (L5) – Laure (L4) – Elize (L4) – Daan (L3) – Lauren (L3)

Schuiven naar boven