Zorg voor elk kind

We bieden zorg op maat van elk kind door in te zetten op preventieve aanpak. Elke graad heeft een plusjuf als ondersteuning. Er wordt ook hulp geboden bij individuele aanpassingen of trajecten. 

Bij specifieke zorgen is de klasleerkracht het eerste aanspreekpunt voor de kinderen en de ouders. 

De zorgcoördinator overlegt regelmatig over de ontwikkeling van alle kinderen.
Voor kinderen met specifieke noden of zorgen wordt overlegd met alle betrokkenen: ouders, VCLB, externe hulp (logopedisten, kinesisten, revalidatiecentra, ondersteuningsnetwerk, thuisbegeleiding, …) 

Luizen uitroeien in acht stappen:

 1. Je kind zit voorovergebogen over de wasbak of het bad. Maak het haar zeer nat met lauw water.
 2. Wrijf het haar in met heel veel conditioner. Niet uitspoelen.
 3. Kam de knopen uit het haar met de gewone kam.
 4. Kam dan met de luizenkam. Kam van achter naar voor, dus van de nek naar het voorhoofd. Start aan het oor en schuif na elke kambeweging op tot je aan het andere oor komt. Let op: druk je kam goed tegen de hoofdhuid, want luizen nestelen zich zo dicht mogelijk bij de huid.
 5. Veeg na elke kambeweging de kam af aan wit keukenpapier en kijk of je luizen ziet. Ze vallen op door de witte achtergrond. Een luis is 2 tot 4 mm groot en grijs-wit tot bruin van kleur.
 6. Zitten er luizen tussen de tandjes van de kam? Verwijder ze dan met een tandenstoker.
 7. Laat je kind nu rechtop zitten. Herhaal het kammen met de luizenkam, maar nu in de andere richting: van voor naar achter, dus van het voorhoofd naar de nek. Start weer bij het ene oor en schuif na elke kambeweging op naar het andere oor. Veeg telkens af aan het keukenpapier en kijk of je luizen ziet.
 8. Als je klaar bent met kammen, spoel dan het haar uit en droog het met een handdoek.

Heb je luizen gevonden? Herhaal dan het kammen om de drie dagen. 

Bron: Klasse 

De computer, het internet en sociale media zijn vandaag de dag niet meer weg te denken uit ons leven.

Zowel thuis, op het werk, op een tablet of met een GSM zijn we voortdurend met elkaar in verbinding.

Klik hier om tips te raadplegen over surfen op het internet zodat het leuk én veilig blijft! 

Elke school werkt samen met een CLB. Voor onze school is dit:

Vrij CLB Meetjesland
Visstraat 14, 9900 Eeklo
09 376 70 50
info@vclbmeetjesland.be
www.vclbmeetjesland.be


Contactpersoon voor onze school:
Mevr. Ellen Cocquyt


Open? 

 • Elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur (op maandag tot 17 uur).
 • Afspraken buiten de openingsuren kunnen enkel na afspraak. Buiten de openingsuren kan je een boodschap inspreken op het antwoordapparaat.
 • De CLB-contactpersoon is regelmatig aanwezig op school. Meer info over de aanwezigheid van het CLB kan je navragen bij de school. 

Op www.clbchat.be kan je een anoniem chatgesprek hebben met een CLB-medewerker. Ook bij CLBch@t kan je met elke vraag terecht en wordt er verder met jou bekeken hoe je best geholpen wordt. 

Voor vragen over een studierichting kan je ook al eens kijken op www.onderwijskiezer.be

Wat doet jouw CLB?
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. Die begeleiding van leerlingen situeert zich op vier domeinen. Je kan bij het CLB terecht voor vragen over:

 • Leren en studeren: bv. problemen met aandacht of werkhouding, hardnekkige leerproblemen, …
 • Onderwijsloopbaan: bv. studiekeuze, info over het onderwijslandschap, …
 • Gezondheid: bv. het toedienen van vaccinaties, vragen over relaties en seksualiteit, …
 • Welbevinden: bv. omgaan met verlies, faalangst, depressieve gevoelens, moeilijk gedrag, vragen over zelfbeeld, …

Er kan rechtstreeks contact opgenomen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen van jou, je ouders of de school. Als de school aan het CLB vraagt om je te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten als jij daarmee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat je in principe voldoende in staat bent om dit soort beslissingen zelfstandig te nemen (je wordt dan met andere woorden bekwaam geacht). Is dat niet het geval, dan is de instemming van je ouders nodig. Jij en je ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding.

Schuiven naar boven